Regulamin

Regulamin Parku Linowego „SKARBKA”

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 4. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Parku.
 5. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
 6. Wejście na przeszkody w Parku może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
 7. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 9. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów i stosować się do regulaminu.
 10. Jeśli uczestnicy nie będą przestrzegać regulaminu lub nie będą stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i innych urazów, za które organizator nie odpowiada.
 11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
 12. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku.
 13. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:
  • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
  • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
  • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
  • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów lub całkowicie zdjąć.
  • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
  • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
  • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
  • Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
  • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
  • Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej oznaczonej czerwonym kolorem.
  • Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
  • Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek  w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby na linie zjazdowej    w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.
  • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
  • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
  • Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
  • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
  • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
  • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, to wtedy należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
  • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
  • Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, drabiny jakubowej, pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
  • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach
   do tego nieprzeznaczonych.
  • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
  • Na podeście może  znajdować się tylko jedna osoba.
  • Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.
  • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
  • Osobom, które zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.
  • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
  • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
  • Wszelkie wypadki, kontuzje, złe samopoczucie, a także swe zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
  • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
  • Zastrzegamy sobie prawo do przerwania działalności parku w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silny wiatr, silne opady deszczu, burza…),  a także możliwość nieudostępnienia parku podczas organizowania imprez zamkniętych.

Życzymy udanej zabawy!

Zamieszczone na stronie internetowej treści i zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ZABRONIONE.