Ścieżka dydaktyczna

baner

Ścieżka dydaktyczna to przede wszystkim oferta dla młodzieży szkolnej. Nauka geografii i historii na świeżym powietrzu. Młodzież dowie się w jaki sposób i gdzie wydobywany był wapień, w jaki sposób wypalane było wapno
w starym, odrestaurowanym wapienniku i pozna wiele ciekawych faktów na temat naszego regionu.

Warstwy skalne w kamieniołomie SKARBKA to zapis historii geologicznej z odległych czasów-sprzed ponad 155 milionów lat, gdy na tym terenie, a także przypuszczalnie na terenie całych dzisiejszych Gór Świętokrzyskich, rozciągało się płytkie morze. Działo się to w okresie jurajskim, a dokładnie pod jego koniec-czyli w późnej jurze. Każda
z widocznych w ścianie kamieniołomu warstw skalnych odpowiada jakiemuś odcinkowi czasu-od warstw starszych leżących niżej do warstw młodszych położonych wyżej.

Na granicy pomiędzy wapieniami mikrytowymi i oolitowymi obserwuje się specyficzne buły zbudowane z krzemionki o wyraźnie zaznaczonej pasiastej strukturze. To krzemienie pasiaste występujące na dużym obszarze wschodniej części Gór Świętokrzyskich, wszędzie w tej samej formacji skalnej.

Charakter tutejszych wapieni oraz zawarte w nich skamieniałości wskazują, że tworzyły się w ciepłym, płytkim morzu strefy tropikalnej, podobnej do dzisiejszych mielizn wysp Bahama czy Zatoki Perskiej.
W takim środowisku gromadzenie się osadów wapiennych przebiega bardzo szybko, nawet do 1 m na tysiąc lat.

Trzon wzgórz otaczających dolinę Kamiennej stanowią wapienie górnojurajskie. W celu ich wydobywania został założony tu kamieniołom Skarbka. Na tych wapieniach-na stokach i wierzchołkach wzniesień odsłaniają się utwory znacznie od nich młodsze, będące świadectwem najnowszej historii geologicznej tego terenu.

Zamieszczone na stronie internetowej treści i zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ZABRONIONE.